REFERANSER

Vil du vite hvordan det er å samarbeide med oss? Her kan du lese hva noen av våre kunder synes.

THOMAS WOLF

Daglig leder, Nextcom Evolution

Vi er strålende fornøyd med Inztinkt! De jobber metodisk og med faglig tyngde. Utfordringen vår var å fortelle verden hva vi egentlig driver med, og å få bedre synlighet. Inztinkt har blant annet utarbeidet ny kommunikasjonsstrategi og nytt visuelt uttrykk på nettsiden for Nextcom. Reklamefilmene de har produsert for å øke merkevarekjennskapen vår, har gitt veldig god respons fra både potensielle og eksisterende kunder. Resultatet av å jobbe med Inztinkt er at vi har klart å fortelle hva vi driver med, vi har blitt mer synlige, vi blir kontaktet av mange flere potensielle kunder - og de nye nettsidene de har laget for oss har blitt vanvittig bra. Inztinkt har utført alle våre markedsaktiviteter, og vi har hele tiden blitt oppdatert på resultatene. Aktivitetene treffer målgruppen vår godt, og vi har økt antall leads med 5-gangen på kort tid. Det er også viktig for oss å ha en samarbeidspartner som alltid leverer det vi har blitt enige om, og i Inztinkt har vi noen å stole på og regne med. Vi kunne ikke vært mer fornøyd med måten Inztinkt har utført strategiarbeid, markedsaktiviteter og oppfølging på!

HEGE TRONSAUNE

Markedssjef, K2 Kompetanse

Vi er så fornøyd med jobben Inztinkt gjør for oss! Det viktigste for oss er resultatene de har vært med på å skape. Som et relativt nystartet selskap trengte vi å oppnå kjennskap i markedet. Vi har i løpet av den tiden vi har jobbet med Inztinkt, gått fra ca 500 000 i omsetning til en budsjettert omsetning på 50 millioner i 2021. Vi har åpnet 8 skoler rundt om i landet, og Inztinkt har vært en stor bidragsyter til å oppnå dette. Vi opplever Inztinkt som medarbeidere hos oss, og ikke som et innleid byrå. De har utrolig god kompetanse som de har overført oss, de kjenner oss godt, er interessert i oss, og samarbeidet flyter veldig glatt. Oppfølgingen er super, vi får kreative innspill, og effektiv gjennomgang av resultater og hva som kan forbedres. Alt i alt, det viktigste er de gode resultatene og de fine folka vi samarbeider med!

STEINAR LARSEN

Daglig leder, 2080.no

Vi i 2080 har nylig gjennomført en posisjoneringsprosess, hvor Inztinkt har gjennomført og ledet dette arbeidet til å bli en engasjerende intern prosess hos 2080. I denne prosessen har vi fått en ny ledestjerne, ikke bare for markedsposisjoneringsarbeidet, men også internt for utvikling av rutiner, systemer og lignende i selskapet. Inztinkt har underveis bidratt med gode faglige vurderinger, også basert på innhentede tilbakemeldinger fra våre eksisterende og potensielle kunder. Dette har gitt 2080 ny innsikt og dannet grunnlag for nødvendige avklaringer og endringsbehov. Posisjoneringsarbeidet har dermed gitt oss en solid plattform for vår videre vekst og markedsposisjonering. Det hjelper også at Inztinkt leverte med et vennlig smil om munnen, og med det jeg opplever som et ekte engasjement og et ønske om å gjøre 2080 i stand til å forløse sitt potensiale. Inztinkt er kunnskapsrike, kompetente, kundeorienterte og baserer beslutningene sine på data.

DAG TENOLD

Styreformann, Eventyrhus

Vi i Eventyrhus as har i mange år hatt en veldig enkel hjemmeside til firmaet vårt. Vi gav oppdraget med å lage en helt ny plattform til Inztinkt Strategi og Kommunikasjon. Vi er svært godt fornøyd med jobben de har utført, og opplevde god og tett oppfølging hele veien. Inztinkt jobbet frem hele konseptet i egen regi uten at vi var pådrivere, og resultatet ble også mye bedre enn vi hadde forventet. De innhentet verdifull innsikt fra potensielle og eksisterende kunder, og basert på dette utarbeidet de en ny kommunikasjonsstrategi til firmaet vårt som svarte mot innsiktsområdene. Innsikten de innhentet ble benyttet i kommunikasjonen på nettsiden, og vi opplever denne innsikten som veldig nyttig også i vår videre prosjektering og planlegging. Vi ser at trafikken på hjemmesiden har økt mye, og vi får også veldig gode tilbakemeldinger fra kunder om den nye siden.

NINA NESHEIM

Daglig leder, Tønsberg Yoga

Jeg bruker Inztinkt til rådgivning av markedsføring og organisering av dette. Å selv finne best egnede måter å markedsføre sine produkter på i dag er ikke lett i jungelen av alle muligheter. Jeg var i utgangspunktet litt skeptisk til annonsering på Facebook og Instagram, men det har gitt virkelig gode resultater, og dette kommer jeg til å fortsette med. Jeg kan varmt anbefale Inztinkt til generell rådgivning og markedsføring.

VIL DU OGSÅ HA FART I SAKENE?

Vi er her for deg.

Besøk oss

Inztinkt Strategi & Kommunikasjon AS
Hangarveien 21 | 3241 Sandefjord

Kontakt oss

Følg oss

© 2021 INZTINKT STRATEGI & KOMMUNIKASJON AS - PERSONVERN