“Visjon uten handling er en dagdrøm, handling uten visjon er et mareritt.” Dette japanske ordtaket beskriver situasjonen for mange norske bedrifter – selv for bedrifter som HAR lagt en strategi.

Et strategidokument har liten nytte av å stå inneklemt i en perm eller ligger i en mappe på PCen til sjefen – det må jobbes med kontinuerlig for at det skal ha noen verdi.

For å oppnå handling så vel som felles forståelse av strategiske mål, trenger vi å kartlegge operasjonelle behov og implikasjoner gjennom handlingsplanlegging. Det er for eksempel én ting å si at du skal “styrke intern kommunikasjon” i en overordnet strategisk plan, men for at dette skal bli virkelighet, må prosessen dokumenteres mer detaljert.

Intern forankring

En svært lav prosentandel av de ansatte forstår selskapets strategi og hva som er forventet av dem. En lav grad av involvering skaper et skille mellom strategi og implementering – hvilket er et dårlig utgangspunkt for suksess.

Ved å utnytte den kollektive kompetansen i selskapet til å utforske muligheter allerede under planleggingen av den overordnede strategien, skapes et tidlig eierskap – samtidig som verdifull kompetanse kan tas i betraktning under planleggingen. Bedriften blir et team der alle drar i samme retning om bedriftens felles mål og visjon, og du unngår at planlegging og implementering blir to helt adskilte prosesser.

På denne måten får du også inn mange viktige oppfølgingspunkter i forkant, i tillegg til at det mye enklere å få alle involverte til å dra lasset når implementeringsoppgavene skal utføres.

Handlingsplan

For å hjelpe deg å planlegge implementering av strategien, har vi laget en mal til handlingsplan. En handlingsplan er mer detaljert enn en strategiplan, og kan gi deg full oversikt over både de overordnede og de mer detaljerte oppgavene i samme dokument.

I planen kan du legge inn alle oppfølgingspunkter som er nødvendig for å implementere strategien, og oversikten kan endres basert på fremdrift og tilbakemelding. Planen hjelper deg med å ha kontroll over fremdrift på oppgavene, og å måle fremgang mellom strategi og handling.

I malen har vi også lagt inn en risikoanalyse og beslutningsoversikt – for your convenience 😉

Her kan du laste ned mal til handlingsplan

Markedsplan

Når handlingsplanen er satt, bør man sette opp en markedsplan for eksterne aktiviteter. Markedsplanen bør ha en kommunikasjonsstrategi som grunnlag, slik at merkevaren får en tydelig og helhetlig profil.

Trenger du hjelp til å utvikle en ny strategi eller til å sette opp en markedsplan?

Kontakt oss